Vabljeni na javno predavanje doc. dr. Saša Istenič Kotar: Tajvan – med obeti in negotovostjo

CIKLUS JAVNIH PREDAVANJ V SODELOVANJU Z EARL-om (RAZISKOVALNIM SREDIŠČEM ZA VZHODNO AZIJO, FDV)

22. maj 2019 ob 16:00 v predavalnici 08 (EARL, FDV UL)

Raziskovalno središče za Vzhodno Azijo (EARL) z japonskim, kitajskim, korejskim in tajvanskim kotičkom je rezultat skupnih prizadevanj FF in FDV, da s pomočjo partnerskih institucij v Vzhodni Aziji zagotovimo široko dostopnost virov, informacij in povezav s to regijo. V letu 2019 bodo ob stoletnici UL sodelavci Oddelka za azijske študije skupaj z gosti  pripravili ciklus mesečnih javnih predavanj o različnih političnih, ekonomskih, družbenih, kulturnih in idejnih vprašanjih sodobne Vzhodne Azije.

Tajvan – med obeti in negotovostjo

Po sedmih desetletjih sobivanja ter intenzivni kulturni in gospodarski integraciji sta si vladi v Pekingu in Tajpeju tako daleč kot severni in južni tečaj. Medtem ko je za vlado v Pekingu Tajvan neodtujljiv del ozemlja Ljudske republike Kitajske (LRK), je za vlado Republike Kitajske (RK) Tajvan povsem neodvisna in suverena država. Tajvanci zavračajo kitajske težnje in režim komunistične partije ter se s ponosom opredeljujejo za Tajvance. Rastoč mednarodni vpliv LRK pa vidno zmanjšuje tajvanski manevrski prostor.

Taiwan: prospects and uncertainty

After seven decades of coexistence and intense cultural and economic integration, the governments in Beijing and Taipei are still as far away each other as the North and South Poles. While for the Beijing government, Taiwan is an inalienable part of the territory of the People’s Republic of China (PRC), the government of the Republic of China (ROC) regards Taiwan as a fully independent and sovereign state. The Taiwanese reject China’s aspirations and the regime of the Communist Party, and proudly identify themselves as Taiwanese. The PRC’s growing international influence, however, is visibly reducing Taiwan’s room to manoeuvre.