Status

Problem »ene Kitajske«

Zaradi so-obstoja dveh vlad, vlade LRK in vlade RK, je koncept »ene Kitajske« še naprej dvoumen in podvržen različnim interpretacijam tajvanske in kitajske strani.

Stališče Kitajske:

Peking ne odstopa od načela, da je na svetu samo ena Kitajska in da je Ljudska republika Kitajska edina legitimna vlada. Trdi, da je Tajvan del LRK, kot je tudi vprašanje mednarodnopravnega statusa Tajvana izključno zadeva notranje politike LRK.

Stališče Tajvana:

Vlada RK vztraja na stališču, da je Republika Kitajska de facto neodvisna in suverena država ter da imajo pravico o de jure neodvisnosti Tajvana odločati izključno prebivalci Tajvana sami.

Tajvan nikoli ni bil del LRK in ni podrejen njenim oblastem.