Gospodarski oris

Gospodarski kazalci (podatki za leto 2019, vir: MOFA, ROC Taiwan)

BDP (PPP)$56,760
BDP na prebivalca$25,909
Stopnja rasti 2,71%
BDP po sektorjih storitve (62,42%), industrija (35,8%), kmetijstvo (1,76%)
Izvoz $329,2 mrd
Uvoz $285,7 mrd
Glavni gospodarski partnerjiLRK, ASEAN, ZDA, Japonska

Glede na statistične podatke zadnjih nekaj let se Tajvan uvršča med 22 najmočnejših gospodarskih sil na svetu. Tajvan je svetovno znan predvsem po informacijsko-tehnološki, tekstilni, plastični, kemični, železarski, motorni in jeklarski industriji. Je največji svetovni proizvajalec polprevodnikov in v samem vrhu proizvodnje LCD zaslonov, DRAM pomnilnikov, omrežne opreme, sončnih celic ter potrošne elektronike. Največji delež BDP predstavljajo storitvene dejavnosti kot so finančno poslovanje, trgovina, skladiščenje, telekomunikacije in transport. Kmetijstvo prispeva le majhen delež k BDP. Trgovina predstavlja hrbtenico tajvanskih vezi z drugimi državami. Vodilni trgovinski partner Tajvana je LR Kitajska.1

1 Za natančnejše podatke glej, Mainland Affairs Council, Cross-Strait Economic Statistics Monthly, http://www.mac.gov.tw/