Izpit iz znanja kitajščine kot tujega jezika TOCFL

Letošnje testiranje iz znanja kitajskega jezika za pridobitev certifikata TOCFL (華語文能力測驗 – Test of Chinese as a Foreign Language), ki ga priznava vlada Republike Kitajske na Tajvanu, bo v soboto 7. novembra 2020 v predavalnicah Filozofske fakultete v Ljubljani. Natančen čas in predavalnica bosta objavljeni naknadno. V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo testiranje prestavljeno.

Prijave potekajo od 7. septembra do 7. oktobra 2020 na spletni strani 

Najprej ustvarite svoj račun (Create New Account) in natančno izpolnite vse zahtevane podatke (za kraj testiranja v zgornji ikoni zaslona izberite »Test area: Austria – 奧地利« in nato 斯洛維尼亞盧比安納大學.

Na dan testiranja s seboj prinesite tudi izpolnjen in podpisan obrazec 考生旅遊史及健康聲明書_中英_20200303

Test je obvezen za vse, ki bi se želeli prijaviti za katero od tajvanskih štipendij v letu 2020/21 (ali 2021/22, saj velja 2 leti) in za vse, ki se želite vpisati v redni študijski program na kateri izmed tajvanskih univerz
. Izpit toplo priporočamo tudi vsem, ki bi želeli preveriti znanje vaše kitajščine. Več informacij, vključno s poskusnimi testi lahko dobite na spletnih straneh:

Modelni testi preteklih let so na voljo za fotokopiranje tudi v Centru za tajvanske študije.