Predavanja o Tajvanu

Izbirni predmet na Oddelku za azijske in afriške študije na Filozofski fakulteti:

 • Ime predmeta: Položaj in vloga Tajvana v mednarodni skupnosti
 • Čas predavanj: Ponedeljek 13.00-14.40
 • Učilnica: 04
 • Nosilec predmeta: Saša Istenič, dr. kitajskih in azijsko-pacifiških študij
 • Kontakt: info@tajvan.si

Vsebina predmeta:
Predmet obravnava specifični status Tajvana v mednarodni skupnosti, njegov zgodovinski in politični razvoj ter se osredotoča predvsem na problematiko odnosov med Tajvanom in Kitajsko.

Razčlenjuje ključne zunanje in notranje faktorje, ki vplivajo na njegov položaj v mednarodni skupnosti ter podrobneje analizira aktualno zunanjepolitično situacijo in odnose Tajvana s ključnimi državami.

Predmet se bo zaključil z vpogledom v aktualni trend dogodkov znotraj in zunaj Tajvana in opredelil pomen le-teh za bodoči status in vlogo Tajvana v svetu.

Predmet je razdeljen na naslednje module:

 1. Tajvan:
  • Splošni oris
  • Zgodovinski razvoj
  • Demokratizacija in politični razvoj
  • Li Denghui, Chen Shuibian, Ma Yingjiu
 2. Tajvan – Kitajska: sodelovanje in sovraštvo
  • Koncept suverenosti in državljanstva
  • Problem identitete
  • Mednarodni status Tajvana
  • Politika Tajvana do Kitajske
  • Politika Kitajske do Tajvana
  • Nacionalna varnost Tajvana
 3. Razmere znotraj Kitajske
  • Aktualna politična in ekonomska situacija
  • Zunanja politika do ključnih držav v mednarodni skupnosti
 4. Tajvan: zunanja politika in diplomacija
  • Specifika tajvanske zunanje politike in diplomacije
  • Zunanji faktorji vpliva
  • Regionalizem in implikacije za Tajvan
  • Tajvan – ZDA
  • Tajvan – Japonska
  • Tajvan – EU
  • Tajvan – Slovenija
 5. Tajvan: aktualni trendi in vpogled v prihodnost